Address

Firstlabs-Mahidol
 
ที่ตั้ง :  ห้อง C203/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10400
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-201-5120
แฟกซ์ :  02-201-5127
โทรศัพท์มือถือ :  
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ : www.firstlabs-mahidol.com
แผนที่ :  -